Наукові публікації

Вперше за участі вчених ДП «Науканафтогаз» виконано комплексні дослідження нетрадиційних джерел вуглеводнів в Україні

За ініціативою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в 2010-2014 рр. виконано комплексні дослідження нетрадиційних джерел вуглеводнів в Україні.

Головними розробниками проблеми були визначені Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ДП «Науканафтогаз»), Київський національний університет, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАНУ.

Основні результати проведених досліджень викладено у циклі монографій «Нетрадиційні джерела вуглеводнів України» :

Книга І. Нетрадиційні джерела вуглеводнів:огляд проблеми

Книга ІІ. Західний нафтогазоносний регіон

Книга ІІІ. Південний нафтогазоносний регіон

Книга ІV. Східний нафтогазоносний регіон : аналітичні дослідження

Книга V. Перспективи освоєння ресурсів сланцевого газу та сланцевої нафти у Східному нафтогазоносному регіоні України

Книга VІ. Перспективи освоєння ресурсів газу ущільнених порід у Східному нафтогазоносному регіоні України

Книга VІІ. Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита

Книга VІІІ. Теоретичне обґрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України

В опублікованих монографіях розглянуті основні питання стосовно нетрадиційних джерел вуглеводнів : сучасний стан проблеми; основні критерії прогнозу нафтогазоносності; особливості геологічної будови нафтогазоносних регіонів України в аспекті нетрадиційних вуглеводнів (генеруючий потенціал нафтоматеринських порід, ступінь катагенетичних перетворень перспективних відкладів та ін.); визначені найбільш перспективні стратиграфічні комплекси та виконано просторову  локалізацію нафтогазоперспективних ділянок; виконано оцінку прогнозних ресурсів нетрадиційних вуглеводнів; розроблено методичні рекомендації щодо освоєння прогнозних ресурсів нетрадиційних покладів вуглеводнів; наведені рекомендації щодо подальших геологорозвідувальних робіт.