ВИМОГИ
до оформлення статей збірника наукових праць
«Проблеми нафтогазової промисловості» 
науково-дослідного інституту нафтогазової промисловості
НАК  «Нафтогаз України» (ДП «Науканафтогаз»)

 1. Статті публікуються українською, російською, англійською або польською мовами.
 2. Приймаються матеріали обсягом до 10 сторінок (разом зі списком літератури (обов’язково), рисунками, таблицями, резюме та ключовими словами від 3-х до 10) формату А4, у друкованому та електронному вигляді.
  Статті повинні бути підготовлені у форматі текстового редактора MS Word не нижче версії 6.0 (Word 97), шрифтом Times New Roman, а грецькі і математичні символи — шрифтом Symbol (весь текст розміром 14 пт через 1,5 інтервалу). Латинські символи набираються курсивом, грецькі та кирилиця — прямо, вектори — прямо напівжирно (незалежно від алфавіту).
  Рисунки до статті необхідно подавати окремими графічними файлами. Векторні рисунки — в форматах *.CDR (CorelDRAW), *.AI (Adobe Illustrator), растрові рисунки — в форматах (*.BMP, *.JPG, *.TIFF). Таблиці — у форматі в MS WORD або MS EXCEL. Підписи під рисунками повинні бути чітко відділені від графічних елементів.
  Рисунки та фото не повинні перевищувати розміру 165х225 мм, мають бути чіткими та контрастними.
 3. Таблиці друкуються на окремих сторінках і повинні мати заголовок. У таблицях обов’язково вказуються одиниці виміру величин. Варто уникати повторення даних таблиць і графіків у тексті статті.
 4. Кожна стаття обов’язково повинна мати: Універсальний десятковий класифікатор (УДК), резюме двома мовами (російською та англійською, у разі написання статті російською мовою резюме має бути українською та англійською; у разі написання статті польською мовою резюме — українською та англійською); ключові слова; висновки; література.
  Послідовність написання статті наступна: УДК; назва статті; прізвища авторів та ініціали; назви підприємств, де працюють автори; резюме; ключові слова; текст (структура написання статті: вступ (актуальність та постановка проблеми), аналіз попередніх досліджень і результатів, викладення основного матеріалу, висновки) рисунки, таблиці, фото; література.
 5. У тексті статті повинні бути роз’яснені всі позначення та скорочення, що зустрічаються, за винятком загальновживаних. Позначенням, що використані у формулах, повинні бути надані описи безпосередньо після формули, у якій вони зустрічаються вперше в даній статті, за винятком випадків, коли вони описані раніше в тексті.
 6. У кінці публікації обов’язково наводиться література, що розташовується в порядку її першого згадування в тексті статті та повинна бути оформлена згідно із стандартом ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» .
 7. Рукопис має бути датований і підписаний автором.
 8. Додаються:  короткі відомості про автора, контактні телефони.
 9. Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, бібліографічних довідок, написання географічних назв та власних імен.
 10. Редакція залишає за собою право редагувати і скорочувати тексти.
 11. До статті додається експертний висновок про можливість опублікування у пресі та засобах масової інформації.
 12. Для визначення накладу видання до статті додається лист-заявка, де автори вказують певну кількість примірників, що планують придбати за власні кошти (або за кошти організацій де вони працюють) у разі включення статті до збірника.

Статті необхідно направляти за адресою:

вул. Київська, 8, м. Вишневе, 08132, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.

Ученому секретарю ДП "Науканафтогаз" Якушину Л. М.

тел. +380-44 495-77-43, факс +380-44 496-64-18

Електронний варіант тексту приймається на CD або на e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Обов’язковою э примітка про кількість примірників збірника, що ви плануєте придбати