Завідувач відділення: Багнюк Михайло Микитович

Відділення «Карпатський центр»: (Завідувач відділення: Багнюк Михайло Микитович)

79026, м. Львів, вул. Литвиненка, 3.

Відділення здійснює такі функції:

  • Участь у створенні та супроводженні банків даних нафтогазової геолого-геофізичної інформації;
  • Аналіз і узагальнення інформації за результатами проведених ГРР Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» в регіонах України, обґрунтування пропозиції з поточного і перспективного плану ГРР, участь у формуванні планів ГРР та науково-тематичних робіт Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та ДП «Науканафтогаз»;
  • Проведення робіт з інтерпретації та переінтерпретації даних сейсморозвідувальних робіт на основі сучасних методик і програм;
  • Аналіз даних ГДС свердловин. Спільно з експедиціями ГДС веде підготовку параметрів для геолого-економічної оцінки родовищ;
  • Аналіз причини від’ємних результатів буріння, підготовка звітів і надання рекомендацій стосовно виводу площ із буріння;
  • Проведення геохімічних досліджень окремих територій і свердловин;