Вчена рада

У ДП "Науканафтогаз", починаючи з 2004 року, функціонує Вчена рада, до якої входять провідні науковці та фахівці підприємства та галузі. Протягом цього часу проведено понад 40 засідань, на яких розглядалися завдання наукового забезпечення функціонування нафтогазового комплексу країни, пріоритетні напрями наукових досліджень у нафтогазовій галузі, питання перспективної та поточної діяльності Інституту.

Основними завданнями Вченої ради є:

  • координація наукових досліджень з розробки, реалізації та моніторингу єдиної, цілеспрямованої науково-технічної та інноваційної політики підприємства;
  • формування науково-обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань нафтогазової галузі в розрізі геології, геофізики, розробки родовищ вуглеводнів та їх облаштування тощо;
  • заслуховування і обговорення наукових доповідей, важливих результатів проведених досліджень, звітів науковців та аспірантів.

Вчена рада працює у відповідності до річного плану роботи Вченої ради.

При Вченій раді, за основними напрямками роботи, діють наступні секції Вченої ради: