2005 рік

(11) 5721
(24) 15.03.2005
(51) 7 G01H17/00
(21) 20040806628 (22) 09.08.2004
(72) Дячук Володимир Володимирович, Сухоруков Ігор Васильович, Зарубін Микола Анатолійович
(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА ВІБРАЦІЙНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
(57) Спосіб визначення технічного стану механічних систем за вібраційними параметрами, що включає виділення вібросигналів на резонансній частоті вібродатчика, їх нормування та виділення в них амплітудних груп, який відрізняється тим, що нормування вібросигналів проводять за обвідними, серед яких виділяють амплітудні групи, а у виділених амплітудних групах частоти сигналів, що повторюються, порівнюють з частотами власних обертових коливань рухомих елементів механічної системи.(11) 6370
(24) 16.05.2005
(51) 7 F16L55/18
(21) 20040605146 (22) 29.06.2004
(72) Грудз Володимир Ярославович, Капцов Іван Іванович, Дорошенко Ярослав Васильович
(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ ДЕФЕКТНОЇ ДІЛЯНКИ ДІЮЧОГО ТРУБОПРОВОДУ
(57) Пристрій для перекриття дефектної ділянки діючого трубопроводу, що містить дві з'єднані між собою роз'ємні частини, які обладнані елементами герметизації у вигляді кільцевих еластичних оболонок, який відрізняється тим, що роз'ємні частини виконані у вигляді двох, розміщених один в одному, перекриваючих пристроїв, кільцеві еластичні оболонки яких сполучені з можливістю взаємодії з балонами під тиском робочого агента, внутрішній пристрій фіксується в зовнішньому з допомогою підпружинених циліндричних упорів, встановлених у виконані в вигляді хрестовини трубки, при цьому заглушка зовнішнього пристрою прикріплена до троса, який намотується на циліндр, що кріпиться до перегородки, встановленої в корпусі внутрішнього пристрою, і фіксує циліндричні упори, які взаємодіють з пружновикривленою пластиною з виступом і утримують штанги, до яких з допомогою пружини притискається повзун, який перекриває еластичні оболонки внутрішнього пристрою.(11) 7063
(24) 15.06.2005
(51) 7 G01M15/00
(21) 20040605148 (22) 29.06.2004
(72) Саприкін Сергій Олексійович, Сухоруков Ігор Васильович, Зарубін Микола Анатолійович
(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ
(57) Спосіб діагностування газотурбінної установки, який включає встановлення датчиків вібрації на елементах газотурбінної установки, зняття з них показників вібраційного сигналу та порівняння отриманих показників з еталонними, який відрізняється тим, що датчики вібрації встановлюють на опорному підшипнику компресора низького тиску, який знаходиться поруч з пусковою муфтою, знімають показники вібраційного сигналу при досягненні валом компресора низького тиску частоти обертів - початку розчеплення пускової муфти, при цьому в спектрі отриманого вібраційного сигналу виділяють діапазон частот F, який визначається співвідношенням:
F < fКНТ,
де fКНТ - частота обертання вала компресора низького тиску, виділяють частоту f, яка визначається співвідношенням:
f = fрозч·x·n,
де fрозч - частота початку розчеплення пускової муфти,
n - кількість кулачків зчеплення в пусковій муфті, та при відсутності піку вібраційного сигналу на частоті f і при підвищенні рівня вібрації у діапазоні F визначають руйнування пускової муфти.(11) 8022
(24) 15.07.2005
(51) 7 G01N13/02
(21) 20041211010 (22) 31.12.2004
(72) Дячук Володимир Володимирович, Капцов Іван Іванович, Стецюк Сергій Михайлович
(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ
(57) 1. Пристрій для вимірювання поверхневого натягу рідини, що складається з системи створення і вимірювання тиску та сполученої з нею робочої камери з розміщеним всередині капіляром, який відрізняється тим, що робоча камера виконана закритою, а система створення і вимірювання тиску містить сполучені між собою ємність для забору рідини і газу та обладнану редуктором ємність для стравлювання газу.
2. Пристрій для вимірювання поверхневого натягу рідини за п. 1, який відрізняється тим, що робоча камера обладнана штоком.(11) 9310
(24) 15.09.2005
(51) 7 G01M15/00
(21) u 2005 02461 (22) 18.03.2005
(72) Саприкін Сергій Олексійович, Вакуленко Георгій Єгорович, Дутчак Олександр Іванович, Праско Олександр Володимирович
(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОРИСНОЇ ПОТУЖНОСТІ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ В ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ
(57) Спосіб визначення корисної потужності газотурбінної установки в експлуатаційних умовах, що передбачає визначення термодинамічних параметрів у турбіні, зокрема визначення температур газів на вході і виході силової турбіни газотурбінної установки, який відрізняється тим, що в експлуатаційному режимі виміряють температуру повітря на вході в газотурбінну установку, за відомими температурами газів на вході і виході силової турбіни газотурбінної установки і температурою повітря на вході газотурбінної установки визначають температурний комплекс-різницю температур газів на вході і виході силової турбіни, віднесену до різниці температури газів на вході в силову турбіну і температури повітря на вході газотурбінної установки, виміряють витрату паливного газу за одну секунду і за відомими його витратою, теплотворною здатністю та температурним комплексом визначають корисну потужність газотурбінної установки за формулою:
де Ne - корисна потужність газотурбінної установки, кВт;
GП.Г. - витрата паливного газу, кг/с;
НГ - теплотворна здатність паливного газу, кДж/кг ;
Твх.ст - температура газів на вході в силову турбіну газотурбінної установки, °С;
Твих.ст - температура газів на виході з силової турбіни газотурбінної установки, °С;
Твх.гту - температура повітря на вході в газотурбінну установку, °С;
К - коефіцієнт пропорційності, постійна величина для конкретного типу газотурбінної установки.(11) 10038
(24) 17.10.2005
(51) 7 E21B43/27
(21) u 2005 06420 (22) 30.06.2005
(72) Балакіров Юрій Айрапетович, Єгер Дмитро Олександрович, Зарубін Юрій Олександрович
(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ПЛАСТА
(57) Спосіб обробки пласта, що включає нагнітання в нафтову або газову свердловину кислот, який відрізняється тим, що використовують композиції кислот в неактивній формі в залежності від колекторів, які обробляють, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:
для тріщинувато-пористих колекторів використовують композицію кислот (суміш 1): НСl+НNО3+ПАР, соляна кислота (НСl) 70, азотна кислота (НNО3) 25, поверхнево-активна речовина 5;
для обробки слабоглинизованих колекторів використовують композицію кислот (суміш 2): НСl+HF+ПАР, соляна кислота (НСl) 50, фтористоводнева кислота (HF) 45, поверхнево-активна речовина 5;
для обробки сильноглинизованих колекторів використовують композицію кислот (суміш 3): НСl+Н2РO4+HF+ПАР, соляна кислота (НСl) 35, фосфорна кислота (Н3РO4) 30, фтористоводнева кислота (HF) 30, поверхнево-активна речовина 5;
для обробки колекторів з важкою нафтою використовують композицію кислот (суміш 4): НСl+Н3РO4+HF+НNО3+Н2SO4+ПАР, соляна кислота (НСl) 25, фосфорна кислота (Н3РO4) 20, фтористоводнева кислота (HF) 20, азотна кислота (НNО3) 20, сірчана кислота (H2SO4) 10, поверхнево-активна речовина 5;
для обробки слабопроникних колекторів використовують композицію кислот (суміш 5): НСl+Н3РO4+НF+НNО3+ПАР, соляна кислота (НСl) 30, фосфорна кислота (Н3РO4) 20, фтористоводнева кислота (HF) 20, азотна кислота (НNО3) 20, поверхнево-активна речовина 10;
при цьому зазначені композиції кислот закачують в свердловину разом з нафтою або газовим конденсатом, або дизельним паливом в кількості 0,2 - 0,5 м3 на 1 метр інтервалу перфорації в залежності від використовуваної суміші, після чого продавлюють водним розчином з ПАР.(11) 9781
(24) 17.10.2005
(51) 7 B01D53/00
(21) u 2005 03057 (22) 04.04.2005
(72) Головченко Володимир Геннадійович, Купко Анатолій Васильович, Харламова Марина Георгіївна
(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ
(57) 1. Установка для підготовки вуглеводневого газу до транспортування, що складається зі з'єднаних між собою за допомогою двох вивідних ліній першої та другої технологічних ліній, кожна з яких містить послідовно встановлені збірний колектор з лінією підключення, оснащений конденсатозбірником сепаратор першого ступеня, форсунку для вприскування інгібітора гідратоутворення, рекуперативний теплообмінник для охолодження газу, оснащений конденсатозбірником сепаратор другого ступеня, причому конденсатозбірники з'єднані лінією відведення рідинної фази з розділювальною ємністю, крім того, перша технологічна лінія додатково обладнана двома дросельними пристроями, які встановлені на вході сепараторів першого та другого ступеня, причому вивідна лінія першої технологічної лінії з'єднана з рекуперативним теплообмінником другої технологічноїлінії, а вивідна лінія другої технологічної лінії з'єднана з рекуперативним теплообмінником першої технологічної лінії, яка відрізняється тим, що друга технологічна лінія оснащена додатковим рекуперативним теплообмінником, який встановлений на виході сепаратора першого ступеня та зв'язаний додатковою вивідною лінією з виходом сепаратора другого ступеня.
2. Установка для підготовки вуглеводневого газу до транспортування за п. 1, яка відрізняється тим, що перша технологічна лінія оснащена низьконапірним колектором, а дросельний пристрій, встановлений на вході сепаратора першого ступеня першої технологічної лінії, виконаний у вигляді ежектора та з'єднаний з низьконапірним колектором.
3. Установка для підготовки вуглеводневого газу до транспортування за п. 1, яка відрізняється тим, що дросельний пристрій, встановлений на вході сепаратора другого ступеня першої технологічної лінії, виконаний у вигляді ежектора та з'єднаний з розділювальними ємностями.(11) 11525
(24) 15.12.2005
(51) E21B43/26
(21) u200508764 (22) 15.09.2005
(72) Єгер Дмитро Олександрович, Балакіров Юрій Айрапетович, Зарубін Юрій Олександрович, Литвин Володимир Леонідович
(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПІДЗЕМНОЇ ТРІЩИНИ ПІД ЧАС І ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГІДРОРОЗРИВУ ПЛАСТА
Спосіб визначення параметрів підземної тріщини під час і після проведення гідророзриву пласта включає розміщення у свердловині вимірювальних пристроїв для картування тріщин, додавання до рідини для гідророзриву закріплювача тріщин, побудову каротажних діаграм. До закріплювача тріщин додають опромінену речовину, причому дозою, що забезпечує реєстрацію сигналів радіоактивним каротажним зондом, який опускають у свердловину після проведення гідророзриву. Каротажні діаграми будують з урахуванням даних, одержаних з радіоактивного зонда.(11) 11093
(24) 15.12.2005
(51) 7 B01D45/00
(21) u 2005 04749 (22) 20.05.2005
(72) Головченко Володимир Геннадійович, Купко Анатолій Васильович, Харламова Марина Георгіївна, Євсєєв Олексій Вадимович, Алексєєв Олексій Володимирович
(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
(54) СЕПАРАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ
(57) 1. Сепараційний елемент, який містить обладнаний завихрювачем та зливальним карманом вхідний циліндричний патрубок, в якому виконані тангенціальні щілини для попередньої сепарації рідини, що виконані відкритими в зливальний карман, встановлений над верхньою частиною вхідного циліндричного патрубка двосекційний сепаратор, що складається з верхньої та нижньої секцій, сполучених встановленим коаксіально проміжним циліндричним патрубком та розділених перегородкою, вище якої у стінках верхньої секції виконана перфорація, який відрізняється тим, що на двосекційному сепараторі коаксіально встановлений принаймні один додатковий циліндричний патрубок, над верхньою частиною якого розташований додатковий сепаратор, що має перфоровані в нижній частині стінки.
2. Сепараційний елемент за п. 1, який відрізняється тим, що діаметри верхньої секції двосекційного сепаратора та проміжного циліндричного патрубка дорівнюють 0,7-0,95 діаметрів нижньої секції двосекційного сепаратора та вхідного циліндричного патрубка.
3. Сепараційний елемент за п. 1, який відрізняється тим, що діаметри додаткового сепаратора та додаткового циліндричного патрубка дорівнюють 0,7-0,95 діаметрів верхньої секції двосекційного сепаратора та проміжного циліндричного патрубка.
4. Сепараційний елемент за п. 1, який відрізняється тим, що проміжний циліндричний патрубок та додатковий циліндричний патрубок обладнані завихрювачами.