Виконані проекти

 • Визначення геолого-економічної доцільності інвестицій в перспективні блоки Лівії. (Завантажити)
 • Випробування методики прогнозування ємнісно-фільтраційних властивостей колекторів у розрізі осадового чохла при керченського шельфу Чорного моря, на основі сучасних технологій параметричного аналізу, інверсійних перетворень AVO-аналізу 3D сейсмічних даних та гідродинамічного моделювання. (Завантажити)
 • Геолого-економічна оцінка запасів вуглеводнів родовища HG (Західна пустеля, Єгипет). (Завантажити)
 • Перспективи нафтогазоносності території і акваторії емірату Фуджейра. (Завантажити)
 • Перспективи участі підприємств України в освоєнні родовищ нафти та газу республіки Узбекістан. (Завантажити)
 • Підрахунок запасів і економічний аналіз процесу розробки Колганівського родовища (Оренбургська обл., РФ) (Завантажити)
 • Проведення досліджень на площі Азовський Вал. (Завантажити)
 • Проведення сейсморозвідувальних досліджень МСГТ на площі Крайовий уступ. (Завантажити)
 • Проведення сейсморозвідувальних досліджень МСГТ на площі Шмідта. (Завантажити)
 • Сейсморозвідувальні регіональні дослідження МСГТ в межах українського сектору акваторії Чорного моря. (Завантажити)
 • Уточнення геологічної будови акваторії українського сектору Чорного моря за регіональними сейсморозвідувальними роботами Western Geophysical та BS-05. (Завантажити)
 • Уточнення та комплексна оцінка перспектив нафтогазоносності з визначенням напрямків подальшого освоєння ресурсів центральної частини каркінітського прогину на основі сучасних технологій інтерпретації 2Д МСГТ сейсмічних даних минулих років. (Завантажити)
 • Визначення геолого-економічної доцільності інвестицій в перспективні блоки Лівії (Завантажити)
 • Геолого-економічна оцінка перспектив інвестиційної діяльності НАК «Нафтогаз України» (Завантажити)
 • Геолого-економічне обґрунтування проведення ГРР на площах НАК «Нафтогаз України» (Завантажити)
 • Експертна оцінка перспектив нафтогазоносності структур Куланди Західний та Куланди Східний в казахстанському секторі Аральского моря (Завантажити)
 • Експрес оцінка нафтових родовищ Тамдиколь і Кубасай та площі Новоніжинська (Республіка Казахстан) (Завантажити)
 • Інформаційний супровід оперативної бази даних геолого-геофізичної та промислової інформації в межах ліцензійного блоку Alam El Shawish East (Арабська Республіка Єгипет) (Завантажити)
 • Комплексна переінтерпретація геолого-геофізичних матеріалів по блоку Alam El Shawish East з метою визначення напрямків подальших геологорозвідувальних робіт (Арабська Республіка Єгипет, Західна пустеля) (Завантажити)
 • Оцінка доцільності участі компанії НАК «Нафтогаз України» в освоєнні нафтогазоперспективних об`єктів в Азербайджані (Завантажити)
 • Підвищення ефективності освоєння ресурсів і запасів вуглеводневої сировини на об’єктах НАК “Нафтогаз України” (Завантажити)
 • Прогноз нафтогазоносності девонського карбонатного комплексу в межах західного схилу українського кристалічного щита (Завантажити)
 • Прогнозування нових перспективних зон нафтогазоносності та об’єктів на основі комплексування пошукових методів (Завантажити)
 • Програма регіональних сейсмічних досліджень. Закарпаття. (Завантажити)
 • Техніко-економічне обґрунтування доцільності участі НАК „Нафтогаз України” в освоєнні ліцензійних блоків South Wadi Mahareeth №8 і Wadi Mahareeth №9 (Завантажити)
 • Уточнена Державна програма “Освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектора Чорного і Азовського морів” (Завантажити)
 • Вивчення геологічної будови і оцінка перспектив нафтогазоносності зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини і Донецької складчастої споруди (на ділянці Співаки-Артемівськ) (Завантажити)
 • Вивчення умов формування, зон розповсюдження та перспектив нафтогазоносності біогермних споруд всередині відкладів верхньої юри Передкарпатського прогину з метою визначення першочергових об’єктів для пошуку вуглеводнів(Завантажити)
 • Оцінка перспектив та визначення пріоритетних напрямків освоєння ресурсів метану вугленосних товщ в межах південно-східної частини Дніпровсько-Донецької Западини та Донецької складчастої споруди (Завантажити)
 • Побудова серії літолого-фаціальних карт-схем мезозойсько-кайнозойських нафтогазоперспективних комплексів українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів з метою підвищення достовірності прогнозу нафтогазоносності(Завантажити)
 • Складання комплексних проектів пошуково-розвідувальних робіт на перспективних об`єктах, ліцензійних ділянках Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (Завантажити)
 • Створення каталога уніфікованих розбивок продуктивних горизонтів кайнозойських відкладів в межах акваторій Чорного та Азовського морів на основі єдиної індексації та кореляції (Завантажити)