ДП «Науканафтогаз» сформовано як повноцінна дослідницька організація, укомплектована висококваліфікованими науковими та інженерним кадрами, оснащена унікальною обчислювальною системою проектування й обігу інформації з відповідними технічними та програмними засобами для комплексного геолого-промислового моделювання та техніко-економічного аналізу.

Науково-дослідні роботи виконуються колективом досвідчених науковців та високопрофесійних спеціалістів нафтогазової галузі, результати яких розглядаються на засіданнях Вченої ради Інституту.
В Інституті ведеться робота з підготовки наукових кадрів.