Заступник директора з фінансових питань: Березюк Любов Петрівна

Стаж роботи у галузі 12 років. Має досвід організаційної роботи, у тому числі в сфері планування бюджетів, спільної діяльності підприємств, виконання госпдоговорів, володіє юридичними аспектами функціонування виробничих структур.


Заступник директора: Гунда Микола Васильович

Стаж роботи в галузі 24 роки. Діяльність пов’язана з розробкою та впровадженням у виробництво науковоємних новітніх технологічних і проектних рішень спрямованих на підвищення енергетичної безпеки України. Розроблені за його участю нові методики та технічні рішення лягли в основу проектів та технологій, що сприяють вирішенню проблем збільшення видобутку нафти і газу та підвищення нафтогазоконденсатовіддачі пластів. Уповноважений з якості в ДП «Науканафтогаз». Автор більше ніж 30 наукових праць, у т.ч. співавтор 3 монографій, має п’ять винаходів на корисні моделі та 2 рацпропозиції, 2 авторські свідоцтва на твір. З 2007 року обраний членом-кореспондентом Української нафтогазової академії.

Заступник директора: Мельник Леонід Павлович

Стаж роботи в галузі 18 років. Приділяє увагу нарощуванню власного ресурсного потенціалу; вдосконалення систем зберігання і транспортування газу; підготовки вуглеводневої сировини. Висококваліфікований фахівець та керівник з великим теоретичним та практичним досвідом роботи, досконало володіє питаннями організації виробництва. За виробничі досягнення неодноразово нагороджувався відомчими нагородами. За період науково-виробничої діяльності опубліковано ряд наукових статей, є співавтором декількох корисних моделей. Член-кореспондент Української нафтогазової академії з 2012 року.

Головний бухгалтер: Турчанінова Ірина Леонідівна

Стаж роботи в галузі 10 років. Кандидат економічних наук. Є автором 12 опублікованих робіт (в т.ч. 2 монографії). За період своєї трудової діяльності неодноразово нагороджувалась відомчими нагородами, почесними грамотами відомств та підприємств, в яких вона успішно працювала.