Основними науково-технічними досягнення ДП "Науканафтогаз" є:

 • Державна премія для молодих вчених 2007 року
 • Державна премія в галузі науки і техніки 2009 року
 • Участь у розроблені "Стратегії розвитку нафтогазового комплексу України до 2030 року"
 • Розроблення "Уточненої Державної Програми освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектора Чорного та Азовського морів"
 • Розроблення "Концепції функціонування та розвитку системи підземних сховищ газу України"
 • Отримання 38 патентів на винаходи та корисні моделі
 • Відкриття першого нафтового родовища в акваторіях України, з урахуванням рекомендацій ДП "Науканафтогаз"
 • Відкриття 6 родовищ (HG, WHG, EHG, NHG, Karima, Malaka) у Арабській Республіці Єгипет, з урахуванням рекомендацій ДП "Науканафтогаз"
 • Підготовлення більше 100 рекомендацій на проведення геологорозвідувальних робіт і нарощування ресурсної бази вуглеводнів
 • Підготовлення першочергових об’єктів під пошукове буріння в межах територій та акваторій України, а також ліцензійних блоків Єгипту, ОАЄ, Лівії, Туркменістану, Росії
 • Приріст запасів вуглеводнів – 7,0 млрд. м3 газу та 5,8 млн. т нафти
 • Створення більше 20 геолого-технологічних моделей покладів нафти і газу, на базі яких сформовано рекомендації, реалізація яких забезпечить додатковий видобуток газу понад 3,2 млр.м3 газу та понад 3,3 млн. т нафти за проектний період, приріст запасів газу – 2,8 млр.м3, нафти – 6,1 млн.т
 • Розроблення більше 70 нормативних документів
 • Створення системи моніторингу розробки родовищ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"