Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» є провідною науково-дослідною установою нафтогазового комплексу України.

Інститут здійснює наукове і проектне забезпечення з основних напрямків діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», зокрема: пошуку нових покладів вуглеводнів, розвідки та розробки нафтових і газових родовищ, транспортування і зберігання газу та нафти, стандартизації.

Колектив Інституту налічує понад 160 наукових співробітників та інженерів. Наукове ядро Інституту складають 3 доктори наук та 21 кандидат наук.

Виробничу та наукову діяльність Інститут здійснює в усіх нафтогазоносних регіонах України та світу, де працюють підприємства Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Місією Інституту є впровадження нових стандартів і сучасних методів роботи, новітніх технологій та обладнання, формування інноваційно-інвестиційної політики Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо розвитку ресурсної бази та відкриття нових джерел і маршрутів диверсифікації постачання вуглеводнів в Україну.