Історія становлення Інституту
•    У листопаді 2003 року було створено Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ДП «Науканафтогаз»), до складу якого у статусі філій входили Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз) та Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспорту газу (НДПІАСУтрансгаз).
•    З 2004 року у ДП "Науканафтогаз" функціонує Вчена рада, до якої входять провідні науковці та фахівці галузі. Протягом 2004-2011 років проведено понад 30 засідань, на яких розглянуто більше сотні питань.
•    Для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в ДП "Науканафтогаз", згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 01 листопада 2004 р. № 834, відкрито постійно діючу аспірантуру у галузі технічних наук за спеціальністю 05.15.06 – розробка нафтових і газових родовищ та геологічних наук за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу.
•    Постановою Президії ВАК України від 10 листопада 2004 року № 30-08/10 Інститут включено до переліку провідних установ для експертизи дисертацій зі спеціальностей: 05.15.06 – розробка нафтових і газових родовищ; 05.15.10 – буріння свердловин; 05.15.12 – розробка морських родовищ корисних копалин; 05.15.13 – нафтогазопроводи, бази та сховища; 05.15.14 – геологорозвідувальні роботи; 05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості.
•    У грудні 2004 року засновано періодичне наукове фахове видання - збірник наукових праць "Проблеми нафтогазової промисловості" (свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ, № 9458 від 23.12.2004 р.).
•    У 2005 році рішенням Міністерства освіти і науки України ДП "Науканафтогаз" внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво № 00655, серія НД).
•    У 2005 році рішенням УкрСЕПРО ДП "Науканафтогаз" видано сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 "Системи управління якістю. Вимоги", стосовно надання послуг із досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих і технічних наук. У 2010 р. рішенням УкрСЕПРО ДП "Науканафтогаз" видано сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги".
•    У 2005 році ДП "Науканафтогаз" пройшло державну атестацію у Міністерстві палива та енергетики України та віднесено до категорії "Б" – організації, що формують перспективну та науково-технічну політику галузі.
•    Постановою Президії ВАК України від 11 травня 2006 р. № 4-08/5 в ДП "Науканафтогаз" створено спеціалізовану вчену раду Д 26.875.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.06 – розробка нафтових і газових родовищ.
•    Постановою Президії ВАК України від 18 січня 2007 р. № 1-05/1 збірник наукових праць "Проблеми нафтогазової промисловості" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузях "Геологічні науки" та "Технічні науки".