Безпека як ключовий пріоритет. Про розроблення корпоративного стандарту Групи Нафтогаз щодо системи управління промисловою безпекою

Фахівці ДП "Науканафтогаз" взяли участь у науково-практичній галузевій семінар-нараді «Охорона праці, екологічна, пожежна та промислова безпека в нафтогазовій галузі», яку провидить Група Нафтогаз 10-15 грудня 2018 у м. Яремче, Івано-Франківської обл.
Доповідь завідувача відділення розробки нормативних документів та стандартизації Кучерявого В. А., виголошена під час засідання секції «Промислова безпека та технічний нагляд» семінару-наради, стосувалася аналізу діяльності провідних світових нафтогазових холдингів у сфері промислової безпеки.
Було розглянуто особливості систем управління промисловою безпекою провідних за рубіжних компаній Бритиш Петролеум, Ені, Шелл, Екінор (колишня Статойл) та Групи Тоталь.
Відзначено про спільність підходів, яка полягає у:
  • ризик-орієнтованій моделі системи управління;
  • наявності культури безпеки;
  • упровадженню найновітніших технологій для безпечності видобутку та переробки вуглеводнів;
  • наявності програм та тренувань готовності до аварійних ситуацій;
  • постійному поліпшенню промислової безпеки за рахунок аналізу всіх інцидентів, моніторингу усіх коригувальних заходів.
Ці підходи повністю відповідають ідеології «plan-do-check-act» (плануй-виконуй-перевіряй-дій), покладеній в основу міжнародних стандартів ISO щодо систем управління, зокрема ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (Система управління охороною здоров’я та безпекою праці - Вимоги та рекомендації до застосування).
З огляду на сучасні практики промислової безпеки в нафтогазових компаній та імплементацію норм міжнародних стандартів #ДПНауканафтогаз здійснює розроблення СОУ «Система управління в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». Основні положення».
__